header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561