0-2181-1102

วีดีโอ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2566

ESPORTS What? School Tour 2023

ESPORTS What? School Tour 2023

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ พระพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ พระพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

Yumster School Tour 2023

Yumster School Tour 2023

กิจกรรม ASEAN DAY

กิจกรรม ASEAN DAY

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาสชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาสชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

Tarabata Festival 2023

Tarabata Festival 2023