0-2181-1102

วีดีโอ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ขบวนเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562

ขบวนเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562

งานเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติฯ

งานเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติฯ

งานแสดงละครภาษาต่างประเทศ

งานแสดงละครภาษาต่างประเทศ

NBR MUSIC AWARD ครั้งที่ 8

NBR MUSIC AWARD ครั้งที่ 8

บึงพระยาเกมส์ ครั้งที่ 27

บึงพระยาเกมส์ ครั้งที่ 27