';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

23 เม.ย. 67


ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

         << ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน 1 อัตรา

         << ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา