';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

8 พ.ย. 66


ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานการเงินโรงเรียน จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน จำนวน  1 อัตรา