';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ต.ค. 66