';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 65