';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเมาส์ปากกา XP-Pen Deco Mini 7 แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีโครงการซื้อเมาส์ปากกา XP-Pen Deco Mini 7 แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ “บริษัท เอ็กพี-เพ็น (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)”