0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

วันงดใช้ถุงพลาสติก

5 ก.ค. 65

วันงดใช้ถุงพลาสติก

อบรมวัยเรียนวัยใส

5 ก.ค. 65

อบรมวัยเรียนวัยใส

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

1 ก.ค. 65

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรม Workshopและส่งมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

30 มิ.ย. 65

กิจกรรม Workshopและส่งมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2565

27 มิ.ย. 65

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2565

กิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพ ห้องเรียนพิเศษ

25 มิ.ย. 65

กิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพ ห้องเรียนพิเศษ

เยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ VBAC

23 มิ.ย. 65

เยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ VBAC

ประชุมงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

21 มิ.ย. 65

ประชุมงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ครั้งที่ 1

20 มิ.ย. 65

กิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ครั้งที่ 1