0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การแนะแนวการศึกษาต่อ 2566

22 ม.ค. 66

การแนะแนวการศึกษาต่อ 2566

NBR Pretest2023

22 ม.ค. 66

NBR Pretest2023

หลักสูตรวิชาชีพ "พี่อยากสอนน้องอยากเรียน"

19 ม.ค. 66

หลักสูตรวิชาชีพ "พี่อยากสอนน้องอยากเรียน"

ศิลปะนิทรรศน์ ครั้งที่ 1

19 ม.ค. 66

ศิลปะนิทรรศน์ ครั้งที่ 1

ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารหญิง  ชั้นปีที่ 3

17 ม.ค. 66

ฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 3

วันครูและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

12 ม.ค. 66

วันครูและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

แสดงความยินดีวิทย์

9 ม.ค. 66

แสดงความยินดีวิทย์

เสริมศักยภาพวันเสาร์

9 ม.ค. 66

เสริมศักยภาพวันเสาร์

แสดงความยินดีภาษาไทย

6 ม.ค. 66

แสดงความยินดีภาษาไทย