0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การประกวด Best Practice

21 มิ.ย. 67

การประกวด Best Practice

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

21 มิ.ย. 67

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

PIMJOY(พีไอเอ็มจอย)

20 มิ.ย. 67

PIMJOY(พีไอเอ็มจอย)

อบรมอาสายุวกาชาด 2567

17 มิ.ย. 67

อบรมอาสายุวกาชาด 2567

ประชุมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง2567

15 มิ.ย. 67

ประชุมคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง2567

การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2567

14 มิ.ย. 67

การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2567

รับมอบอุปกรณ์ coding

12 มิ.ย. 67

รับมอบอุปกรณ์ coding

ออกตรวจพื้นที่ นักเรีนนปลอดภัย

12 มิ.ย. 67

ออกตรวจพื้นที่ นักเรีนนปลอดภัย

การประชุมผู้ปกครอง 1/2567

9 มิ.ย. 67

การประชุมผู้ปกครอง 1/2567