0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

วันจันทร์สุดท้าย ปลายกันยา

27 ก.ย. 64

วันจันทร์สุดท้าย ปลายกันยา

แสดงความยินดีกับลูกบึงพระยา

23 ก.ย. 64

แสดงความยินดีกับลูกบึงพระยา

ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนารูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษา

23 ก.ย. 64

ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนารูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษา

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

17 ก.ย. 64

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนเพิ่มเติม

15 ก.ย. 64

ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนเพิ่มเติม

งานหัวใจสีแดง 2564

10 ก.ย. 64

งานหัวใจสีแดง 2564

สร้างสำนึกพลเมือง นมร.บร.

5 ก.ย. 64

สร้างสำนึกพลเมือง นมร.บร.

ประชุมทางไกล วิชาการ

3 ก.ย. 64

ประชุมทางไกล วิชาการ

ผู้อำนวยการเขต สพม.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

18 ส.ค. 64

ผู้อำนวยการเขต สพม.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน