';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2564

27 พ.ย. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ขอแจ้งกำหนดการและช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  รวมถึงขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา และสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ที่

http://schoolbilling.dev31.in.th/SBNBR/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx