';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

นักกีฬารักบี้ฟุตบอลโครงการการพัฒนาสู่ทีมชาติไทย 2564

11 ต.ค. 64


ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬารักบี้ฟุตบอลและคุณครูผู้ฝึกซ้อม
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการการพัฒนาสู่ทีมชาติไทย 2564”