';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหม่

10 ก.ย. 64


เอกสารเผยแพร่โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหม่ “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” จัดทำโดยแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เพื่อเข้าร่วมการประกวดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. 

 

ดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างนี้