';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

15 มี.ค. 63


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้ดำเนินการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ผอ. วีระ เจนชัย นำคณะผู้บริหารและครู ตั้งจุดคัดกรองนักเรียน และผู้ปกครอง มีการวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ติดสติ๊กเกอร์แสดงสถานะ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ ม.1  ของปีการศึกษา 2563 อย่างอบอุ่น ณ โดมสนามบาส 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม