';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 ส.ค. 64


⭐️กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี⭐️
 
        เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนคุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั้วไป พร้อมรับเกียรติบัตร ในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564  
 
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfLyduIG8vfFHfHWAaW4FPt6mWTSfBn31OGjUSSJsdU55wStw/viewform?usp=send_form
 
Love is all around 
Science is all around 😘