';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมวันอาเซียน

8 ส.ค. 64


   เนื่องในวันที่ 8 สิงหาคม ตรงกับวันอาเซียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนให้ศึกษาเรียนรู้ และทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรทางอีเมลค่ะ
   ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมเว็บไซต์และทำแบบทดสอบออนไลน์ (online) เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน โดยสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชมเว็บไซต์และทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตรได้เลยค่ะ
หากไม่สะดวกในการแสกนคิวอาร์โค้ดกิจกรรมวันอาเซียน สามารถกดลิงก์เพื่อชมเว็บไซต์และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เลยค่ะ
https://sites.google.com/view/asean-day/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81