';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

20 เม.ย. 64


หมายเหตุ   วันและเวลาที่ปรากฎในประกาศอาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดขึ้นอยู่กับสถานการณ์กรุณาติดตามประกาศของทาง www.nbr.ac.th อยู่เสมอ