';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

9 มี.ค. 65


*สอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2  วันที่ 10-15 มีนาคม 2565

ใน รูปแบบออนไลน์ (ติดต่อกับครูประจำวิชา)

 

นักเรียนที่มีผลคะแนนเป็น 0,ร,มผ 
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับคะแนน ให้ติดต่อครูประจำวิชา
 
หากพบปัญหาเข้าระบบติดต่องานทะเบียนวัดผล 02-1811102 ต่อ 201

_______________________________________________

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลคะแนน