';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

สมัครสอบ NBR Pre-test 2021 ครั้งที่ 4

7 ธ.ค. 63


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ทางโรงเรียนจึงขอ ประกาศเลื่อนการสอบ NBR Pre-Test 2021 ครั้งที่ 4 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขยายการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. ซึ่งทางโรงเรียนเพิ่มช่องทางการสมัครเป็น 2 วิธีการ คือ วิธีที่ 1 สมัครออนไลน์ผ่าน www.nbr.ac.th. โดยแนบเอกสารการชำระเงินในขั้นตอนการสมัคร วิธีที่ 2 การสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ) ที่ห้องประชาสัมพันธ์ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (ช่วงปีใหม่เปิดตามปกติ) ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. โดยกรอกใบสมัครและชำระเงินสดได้ที่คุณครูผู้รับสมัคร