';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

อบรมอาสายุวกาชาด

12 ก.ย. 63


 เมื่อวันที่ 12 - 13  กันยายน 2563   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย โดย   ผอ.วีระ  เจนชัย   ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมอาสายุวกาชาด  หลักสูตรพื้นฐาน " จุดประกายกาชาด และการปฐมพยาบาล " ปีการศึกษา 2563  โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมนบนวมินทร