';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

23 ส.ค. 63


เมื่อวันที่  23   สิงหาคม   2563   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย   โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธีเปิด “ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์” ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  โดย บริษัท คีน แอนด์ ไบรท์ ติวเตอร์ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้