';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

18 ส.ค. 63


เมื่อวันที่  18   สิงหาคม   2563   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย    โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี 2563   ในพิธีเปิดมีการแสดง Science show และการแสดงบทเพลงวิทยาศาสตร์ ( Folk song )  นอกจากนี้ยังมีการประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประกวดภาพถ่ายอีกด้วย ซึ่งในปีนี้  มาในหัวข้อ “พิชิต COVID-19 ด้วยวิทยาศาสตร์”