';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

น้อมถวายพระพรชัยด้วยใจภักดิ์ 88 พรรษา มหาราชินี

11 ส.ค. 63


มื่อวันที่  11  สิงหาคม   2563   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย    โดย ผอ.วีระ เจนชัย นำคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี “ น้อมถวายพระพรชัยด้วยใจภักดิ์   88 พรรษา  มหาราชินี ” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา  ณ หอประชุมนบนวมินทร์