';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

11 ส.ค. 63


มื่อวันที่  11 สิงหาคม 2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย    โดยรองเยาวนาท สุนทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประธานในพิธีเปิด  “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563” ภายในงานมีการแสดงกตัญญุตาต่อแม่ครู  การแสดงความรัก  ความกตัญญูด้วยการนำพวงมาลัยกราบแม่  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น  นับเป็นบรรยากาศอบอุ่น เต็มไปด้วยความรัก   ณ หอประชุมนบนวมินทร์