';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมวันงดใช้ถุงพลาสติก ประจำปีการศึกษา 2563

3 ส.ค. 63


เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย    โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธี “กิจกรรมวันงดใช้ถุงพลาสติก” ประจำปีการศึกษา  2563  ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดต่างๆ ได้แก่ การประกวดคำขวัญ  การประกวดวาดภาพ และการประกวดถุงผ้า  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย