';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

10 พ.ค. 67


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิก

 

เปิดเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2567