';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

3 ก.ค. 63


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม   2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  โดย ผอ.วีระ เจนชัย   นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563   ณ วัดพระยาสุเรนทร์  วัดแป้นทองโสภาราม และวัดโคกจ้าหล่า เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป