';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

26 มิ.ย. 63


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดย ผอ.วีระ เจนชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียน

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 พร้อมเยี่ยมชมกาสอนออนไลน์ของครูต่างชาติ กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19