';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศ NBR Pretest เพิ่มเติม

27 ม.ค. 67


เว็บไซต์ NBR PreTest  คลิก 

หรือ https://nbr.thaijobjob.com/

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันสอบ คือ

1. บัตรประจำตัวสอบที่ print เรียบร้อยแล้ว  >> พิมพ์ได้ที่ คลิก

2. บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน
3. ดินสอ 2 B ยางลบและปากกา
4. หน้ากากอนามัย
 
- การเดินทางมาถึง โรงเรียนต้องมาถึงโรงเรียน ก่อน 7.30 น.

 

ประชาสัมพันธ์ทางเดินรถยนต์ คลิก

ตารางสอบ คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ

- ห้องเรียนทั่วไป คลิก

- ห้องเรียนพิเศษ คลิก