';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

แสดงความยินดีนักเรียน ม.6ปีการศึกษา2565

25 มิ.ย. 66


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รุ่น 27 ที่สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2565   คลิ๊กที่นี่