';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

6 มิ.ย. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดย ผอ.วีระ เจนชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาติดตามดูแลความเรียบร้อย ให้กำลังใจในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม