';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ขั้นตอนการมอบตัว ม.4

30 มี.ค. 66


ขั้นตอนที่ 1.  กรอกข้อมูลการมอบตัว คลิก

** วีดีโอแนะนำการกรอกข้อมูลการมอบตัว คลิก

 

ขั้นตอนที่ 2.  จัดเตรียมเอกสารนำมาในวันมอบตัวให้ครบถ้วน 

 **รายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมา คลิก

 

ขั้นตอนที่ 3.  ชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ www.nbr.ac.th ให้เรียบร้อย คลิก

**วีดีโอแนะนำการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา คลิก