';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

28 มี.ค. 66


<< ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิก 

<< แบบฟอร์มยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียน คลิก  **ยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น**