';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

25 มี.ค. 66


**วีดีโอแนะนำการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา คลิก

 

<<  การชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน (ทุกระดับชั้น) คลิก

<< การตรวจสอบการชำระเงิน/การค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา คลิก