';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

20 มี.ค. 66


<< รายชื่อนักเรียน ม.1   ในเขต คลิก

 << รายชื่อนักเรียน ม.1  นอกเขต คลิก

<< รายชื่อนักเรียน ม.4 คลิก