';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

7 มี.ค. 66


________________________________________________

<< ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  คลิก

<< ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  คลิก

<< รายชื่อสำรอง  คลิก

<< ระบบตรวจสอบคะแนน คลิก

 

นักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและกรอกข้อมูลการมอบตัวได้ตั้งแต่วันนี้  - 10 มีนาคม 2566
<< กรอกข้อมูลการมอบตัว คลิก

<< ระบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา คลิก