';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กำหนดการรับสมัครนักเรียน 2566

21 ม.ค. 66


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1  คลิก

ห้องเรียนพิเศษ MEP  ม.1  คลิก

ห้องเรียนปกติ ม.1   คลิก

ห้องเรียนปกติ ม.4 คลิก