';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ส่งข้อความตรงถึงผู้อำนวยการ

1 มิ.ย. 65


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้เปิดให้ส่งข้อความทางตรง (Direct Message)
ถึงผู้อำนวยการขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าวหรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ
ทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้อำนวยการเพียงผู้เดียว ทั้งนี้โรงเรียนจะส่งคำตอบไปยัง E-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ จึงขอความกรุณาท่านปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ

2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น

3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย

4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท
หรือการแตก แยกในหน่วยงาน

 
คลิ๊กทีนี่