';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลคะแนนรวมประเมินผล 2/2565

9 มี.ค. 66


หากพบปัญหาในการเช็คผลการเรียน ติดต่อครูที่ปรึกษา

หากพบปัญหาเกี่ยวกับคะแนน  ติดต่อครูประจำวิชา

 

กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 -2  :: วันที่ 10-15 มีนาคม 2566

 

หากพบปัญหาเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบ

ติดต่องานวัดผล 02=1811102 ต่อ 201 

 

** เนื่องจากมีจำนวนคนเข้าเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้ระบบช้า หากเข้าไม่ได้
กรุณาตรวจสอบใหม่ภายหลัง
ขออภัยในความไม่สะดวก **

_______________________________________________

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลคะแนน