';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลคะแนนเก็บและสอบกลางภาค 1/2565

24 ส.ค. 65


นักเรียนที่มีผลคะแนนมีปัญหาเกี่ยวกับคะแนน ให้ติดต่อครูประจำวิชา

 
หากพบปัญหาเข้าระบบติดต่องานทะเบียนวัดผล 02-1811102 ต่อ 201

_______________________________________________

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบผลคะแนน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลคะแนน