';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

แสดงความยินดี ม.6

9 ก.ค. 65


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รุ่นที่ 26 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

คลิ๊กที่นี่