';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

แผนการทางเดินรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน

18 พ.ค. 65


เนื่องด้วยในช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00-08.00 น. เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่ประชาชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนจะต้องออกเดินทางไปทำงาน ประกอบกับมีผู้ปกครองโรงเรียนของเรามาทำการส่งนักเรียน ส่งผลให้การจราจรบนถนนไทยรามัญติดขัดเป็นอย่างมาก 
เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรจึงไ้ด้จัดทำแผนผังการเดินรถยนต์เพื่อส่งนักเรียนใน 4 รูปแบบ 
แบบที่ 1   ส่งนักเรียนและไปทางด่วนจตุโชติ คลิ๊ก
แบบที่ 2  ส่งนักเรียนและเดินทางกลับบ้าน คลิ๊ก 
แบบที่ 3  ส่งนักเรียนและเดินทางไปถนนหทัยราษฎร์ คลิ๊ก
แบบที่ 4 ส่งนักเรียนและเดินทางกลับถนนเลียบมอเตอร์เวย์ คลิ๊ก