';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

11 พ.ค. 65


>>ประกาศ คลิก

>> คู่มือการใช้งาน Google classroom คลิก

---------- ตารางเรียน ---------

                             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิก

>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คลิก

>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คลิก

>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    คลิก

>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    คลิก

>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   คลิก