';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รายละเอียดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

31 มี.ค. 65


----มอบตัววันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ----

 

*** ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    คลิก 

-------------รายละเอียดการรับมอบตัว--------------

<< กำหนดการรับมอบตัว  คลิก 

<< รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก 

<< ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  คลิก 

<< ระบบชำระเงินออนไลน์  คลิก