';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

31 มี.ค. 65


----มอบวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ----

 

***ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป  คลิก 

--------------รายละเอียด---------------

<< กำหนดการรับมอบตัว  คลิก 

<< รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก 

<< ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  คลิก 

<< ระบบชำระเงินออนไลน์  คลิก