';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2565

30 มี.ค. 65


ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 

-รายงานตัว วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565-

<<ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย คลิ๊ก

<<กำหนดการรับรายงานตัว คลิ๊ก

 ---รายชื่อแยกตามแผนการเรียน ม.4 --

           <<แผนการเรียน กลุ่ม 1-3    คลิ๊ก

        <<แผนการเรียน กลุ่ม 4-9 คลิ๊ก

<<รายชื่อนักเรียนระบบโควต้าและสอบคัดเลือก ตามแผนการเรียน ม.4 คลิ๊ก

 

 

-มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565-