';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

แบบประเมินการจัดสอบ ม.1

25 มี.ค. 65


แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 

คลิ๊กที่นี่

หรือ https://forms.gle/vqWom7WAykEJZoTdA