';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป

23 มี.ค. 65


--- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1----

<< รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คลิ๊ก

<< รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คลิ๊ก

<< ตารางสอบ  คลิ๊ก

<< สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบคลิ๊ก

 

--- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ---

<< รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 คลิ๊ก

<< ตารางสอบ  คลิ๊ก

<< สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ คลิ๊ก