';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบความสามารถพิเศษ

20 มี.ค. 65


รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบความสามารถพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก

ตารางสอบความสามารถพิเศษภาคปฏิบัติ ตรวจสอบตารางคลิ๊ก

ตารางสรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบความสามารถพิเศษ  ตรวจสอบจำนวนคลิ๊ก