';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

แบบประเมินNBR PRETEST

13 มี.ค. 65


📢 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบ ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสอบ NBR PRE-TEST ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 https://forms.gle/7kvBDwGZLciQQEvc7