';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ผลสอบห้องเรียนพิเศษ

9 มี.ค. 65


ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565

 

มายเหตุ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ลำดับที่ 1-18  รายงานตัวกลุ่มที่ 1

ลำดับที่ 19 - 36 รายงานตัวกลุ่มที่ 2
ลำดับที่ 37-54 รายงานตัวกลุ่มที่ 3
ลำดับที่ 55-72 รายงานตัวกลุ่มที่ 4 
 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP
ลำดับที่ 1-15 รายงานตัวกลุ่มที่ 5
ลำดับที่ 16-30 รายงานตัวกลุ่มที่ 6
 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิ๊กที่นี่

**ตามประกาศนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน**

___________________________________________________

 

ประกาศรายชื่อสำรอง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อสำรอง MEP คลิ๊กที่นี่