';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ยินดีกับนักเรียน ม.6

14 ก.พ. 65


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในรอบที่1 Portfolio

 

https://anyflip.com/tvjlg/gxdl/