';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศรายชื่อโควตาม.4

15 ก.พ. 65


ประกาศรายชื่อ

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ด้านล่าง